Old But Slow vs FC Corona

Kitchener Krew vs FIFA Champs

Class on Turf (2) vs Bridge Boys FC (2)

Farmers FC (2) vs EDL FC (2)

Merry Misfits (2) vs KUFC (2)

LatinBrothers FC (1) vs Cambridge City Royals FC (2)

Rolmaster (2) vs Futboleros (2)

Class on Turf (2) vs EDL FC (2)

Futboleros (2) vs Bridge Boys FC (2)

Merry Misfits (2) vs KUFC (2)